Samet KAYA

Blog

While Döngü Örneği-Javascript

While Döngü Örneği-Javascript

var i=1;
while(i<=3)
{
  var kadi=prompt("Kullnıcı Adınızı Giriniz");
  var sifre=prompt("Sifrenizi Giriniz");
  
  if(kadi=="Admin" && sifre=="1234")
   {
     alert("Hoşgeldiniz "+kadi);
     break;
   }
  else
   {alert("Kullanıcı adınız veya şifreniz hatalı tekrar deneyiniz");}
  
  i++;
  if(i>3)
   alert("3 defa yanlış giriş yaptığınız için Hesabınız Bloke Edilmiştir.")


}